Laatste wijziging: Januari 2014

Genzyme in MS

Bij Genzyme zien we MS als een uitdaging

GENZYME EN MS: DE PATIËNT STAAT CENTRAAL

Pionierswerk

Al 30 jaar speelt Genzyme een baanbrekende rol in de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van therapieën en ondersteuningsprogramma’s die een verschil maken voor mensen met zeldzame en ernstige ziekten.

Zo investeert Genzyme in baanbrekende behandelingen die de kwaliteit van leven van deze mensen verbetert. We willen graag het verschil maken.

Alle aandacht voor MS

MS is een aandoening waarover men nog te weinig weet en waar we in samenwerking met  deskundigen over de hele wereld onze  aandacht op richten zodat we nog beter kunnen begrijpen wat er bij mensen met MS gebeurt en adequate behandelingen kunnen blijven ontwikkelen.

Wij willen er alles aan doen om deze ambitie na te komen, namelijk  mensen met MS weer toekomstperspectief te geven! 

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen deze uitdaging aan moeten gaan; (samen staan we sterk!).

GENZYME EN SANOFI: SAMEN STERKER

Mondiale middelen

Als Sanofi-bedrijf, hebben we de afgelopen jaren een groot kennisnetwerk opgebouwd, bestaande uit deskundigen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: de patiënt een oplossing bieden die echt het verschil maakt!

Een verbintenis jegens de MS-gemeenschap

De afgelopen 10 jaar hebben we gewerkt aan nieuwe behandelingen voor MS. Tijdens die periode hebben we een wereldwijde samenwerking opgebouwd/ontwikkeld  met patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en verzekeraars. Deze samenwerkingsverbanden  helpen ons om innovatieve behandelingen en aangepaste ondersteuningsprogramma's toegankelijker te maken voor elke individuele patient, waar ook ter wereld

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING: NU EN IN DE TOEKOMST

Robuuste ontwikkeling

Ons klinisch ontwikkelingsprogramma, wat op dit moment al geresulteerd heeft in de registratie van teriflunomide* en alemtuzumab*, komt tegemoet aan bepaalde behoeften van mensen met MS waar tot nu toe niet aan kon worden voldaan.

Ons onderzoek en ons streven is er op gericht om in die behoeften te voorzien; We willen onszelf steeds blijven uitdagen om  mensen met MS overal ter wereld te helpen.

Sneller ingrijpen

Een van de redenen waarom we nieuwe behandelingen voor MS ontwikkelen is dat wij van mening zijn dat het — vooral bij aandoeningen waarbij de hersenfunctie achteruit gaat — van essentieel belang is om zo vroeg mogelijk in het ziekteproces in te grijpen. In het ontwikkelen van innovatieve oplossingen/behandelingen streven wij ernaar om de progressie  van de ziekte af te remmen of zelfs te stoppen zodat patiënten minder invaliditeit ervaren en met minder beperkingen hoeven te leven. Kortom, we willen graag de kwaliteit van leven van mensen met MS verbeteren, ook op de langere termijn.

*Deze producten zijn nog niet in alle landen goedgekeurd voor gebruik.

PATIËNTENSERVICES: WAAR HET OM DRAAIT BIJ INNOVATIE

Kwaliteit van de respons

Bij Genzyme beoordelen we innovatie aan de hand van een norm die wij de "kwaliteit van de respons" hebben genoemd. Daarbij kijken we naar de klinische voordelen, de effectiviteit bij het bestrijden van de ziekte en het gebruiksgemak voor de patiënt.

Grondig inzicht

De "kwaliteit van de respons" draagt er samen met onze ervaring in de ondersteuning van patiënten met zeldzame, onbeantwoorde medische behoeften toe bij dat we concrete, aangepaste oplossingen en financiële ondersteuningsprogramma's kunnen ontwikkelen.

Wij willen dat patiënten weten dat we hen echt proberen te begrijpen. Daartoe proberen we te voorzien in voorlichting, ondersteuning en services met een toegevoegde waarde voor de hele MS-gemeenschap, en niet enkel voor de patiënten die onze producten gebruiken.

Beslissingsbevoegdheid

Bij elk contact luisteren we aandachtig, zorgen we voor transparantie en stellen we alles in het werk om onze belofte om het leven van patiënten te verbeteren, na te komen. We zijn vastberaden om patiënten zo veel mogelijk zeggenschap te geven, zodat elke patiënt "beslissingsbevoegdheid" heeft.

Op die manier probeert iedereen bij Genzyme onzekerheden rond MS weg te nemen en te zorgen voor een meer voorspelbare en betere toekomst.

GENZYME EN MS: NU EN IN DE TOEKOMST

Koploper op het gebied van innovatie

Het onderzoek naar en innovatie op het gebied van MS zijn de afgelopen tijd enorm toegenomen. Dit biedt kansen die we met beide handen willen aangrijpen; we willen graag het verschil maken.

Lopend onderzoek

Genzyme blijft op zoek gaan naar innovatieve MS- behandelingen, naast de twee reeds ontwikkelde,   therapieën. We zijn vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van een generatie behandelingen voor zowel recidiverende als progressieve MS, waarbij we ons vooral richten op  het remmen van MS en het herstel van het centrale zenuwstelsel. In het kader van die werkzaamheden hebben we essentiële externe samenwerkingsverbanden gesloten met  toonaangevende wetenschappers, academische instellingen en biotechbedrijven. Deze samenwerkingsverbanden zullen ons helpen om grenzen te verleggen en nieuwe inzichten te verwerven in en behandelingen te ontwikkelen voor deze ernstige aandoening.

Lange termijn verbintenis

Bij Genzyme streven we er naar dat de waarden waar we voor staan, tot uiting komen in alles wat we doen. We willen op een toegewijde manier meedenken en innovatieve oplossingen bieden op het gebied van MS, nu en in de toekomst. MS is een uitdaging en we zetten ons graag blijvend in om deze uitdaging aan te gaan!

Bij Genzyme willen we naar u luisteren, de transparantie waarborgen en alles in het werk stellen om het leven van mensen met MS te verbeteren.

We gaan de uitdaging aan!

MS/NLD/564/1-12/13. 

MS/NLD/564/1-12/13.