Laatste wijziging: Januari 2014

Privacybeleid

1. INLEIDING

Dit privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop Genzyme Europe B.V. ('Genzyme', 'wij' of 'ons'), onderdeel van de Sanofi groep, omgaat met persoonlijke gegevens die via www.MSOnetoOne.nl (de 'site') worden verzameld.

Indien u besluit om zich aan te melden voor het MS One to One-programma, dan zal in een aanvullende privacy verklaring worden uitgelegd op welke wijze wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die u in het kader van uw aanmelding en deelname aan dat programma verstrekt.

Met 'persoonlijke gegevens' bedoelen wij gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader omschreven in de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’).

Lees dit gehele privacybeleid alvorens de site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de site is onderhevig aan dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van de site.

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen. Controleer dit privacybeleid daarom regelmatig op aanpassingen. De datum waarop dit privacybeleid voor het laatst is gewijzigd, staat boven aan dit privacybeleid vermeld.

2. ATLANTIS HEALTHCARE

We werken samen met een externe partner, Atlantis Healthcare UK Limited, die deze site voor ons onderhoudt. Deze partner, inclusief de voor haar werkende partijen, wordt hierna 'Atlantis Healthcare' genoemd.

3. GEBRUIK VAN DE OPTIE ‘CONTACT OPNEMEN’

Door de optie 'Contact opnemen' op de site te gebruiken, stemt u ermee in om Atlantis Healthcare persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) te verstrekken. Atlantis Healthcare zal deze persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen en om de door u opgevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

4. COOKIES

Wij gebruiken zogeheten 'cookies' om het gebruik van de site te optimaliseren en om onze diensten aan u te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

5. UW RECHTEN

Om van dit recht gebruik te maken, of wanneer u vragen, opmerkingen of bezorgdheden over dit privacybeleid heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming

6. VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR GENZYME

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie sectie 5) zullen uitsluitend worden gebruikt om contact met u op te nemen en de door u opgevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens, indien nodig, mogen delen met Atlantis Healthcare, bijvoorbeeld wanneer voor uw vraag vervolgcontact met of betrokkenheid van Atlantis Healthcare is vereist. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verder niet met anderen delen, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend of dit wettelijk is vereist.

MS/NLD/564/1-12/13.